Perun
Начало За Перун Контакти
Устройства за безопасност
Електромеханични устройства

Електромеханични устройства
Електромеханични устройства

Устройствата, които предлагаме са производство на групата SCHMERSAL GmbH. Характерни за тях са германското качество и прецизност. Електро-механичните превключващи устройства в стандартно и Ех изпълнение, съвместно с подходящо избрани контролни електронни блокове осигуряват необходимата категория на безопасност, съгласно изискванията на съответните стандарти.
ВИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПЪЛНИЯ КАТАЛОГ ( 380 стр) НА УСТРОЙСТВАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  НА K.A.SCHMERSAL GmbH, ЗАРЕЖДАЙКИ [Schmersal_safety.pdf], а с устройствата за безопасност с AS интерфейс от [Schmersal_AS.pdf]БЕЗКОНТАКТНИ СЕНЗОРИ ЗА КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ.

Безконтактните сензори нямат механичен контакт със своя активатор. Поради това имат  неоспорими предимства пред широко използуваните превключвателите с отделен активатор, тъй като експлотационният им живот е много по дълъг. Тези сензори притежават и вградени електронни схеми за самодиагностика и сигнализация.  Краткото представяне на българские е в [SM_Bezkont.Senzori-BG.pdf(256Kb)].Пълният фирмен  каталог от 100 страници съдържа информация за предлаганите сензори от серии CSS306, CSS34, CSP34, CSS180, AZ200; С техническите им данни, както и със схемите на тяхното  свързване можете да се запознаете от [Schmersal_Safety_Sensors&Interlocks_2009.pdf]СОЛЕНОИДНИ БЛОКИРОВКИ ЗА ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ

Соленоидните блокировки са предназначени да поддържат в заключено състояние предпазните врати, докато съществува опасност за обслужващия персонал. Информация за състоянието на вратите се получава от предпазните превключватели с активатор, от предпазни магнитни или безконтактни сензори или от контролни релета за спрял двигател.  Представяме Ви следните модели на SCHMERSAL GmbH:

 • AZM200 - усилие на задържане 2000N, модерна и компактна конструкция,вграден безконтактен сензор за състоянието на вратата, електронна схема за самодиагностика.
 • MZM100- усилие на задържане 500N, модерна и компактна конструкция,патентовано електромагнитно заключване, вграден безконтактен сензор за състоянието на вратата, електронна схема за самодиагностика, възможност за свързване към една магистрала на 31 устройства. С MZM200, MZM100 , както и с контролните релета  за  сензори и соленоидни блокировки AES1135, AES1235, SRB031, SRB301xx, SR324, включително и схеми на тяхното  свързване можете да се запознаете от [Schmersal_Safety_Sensors&Interlocks] и на български-от SM_Solenoid_Interlock_AZM200_BG], 
 • Останалите предлагани модели соленоидни блокировки за предпазни врати са: AZM170 (усилие на задържане 1000N), AZM161(2000N), TZM/TZF (1500N), AZM190(1750N), TKM/TKT(3500N) и AZM415(3500N).
 • Техническите данни на тези устройства, както и на различните модели активатори за тях можете да намерите в http://www.schmersal.net/cat?lang=en&produkt=703732924h9rxsyrx7p53719dw9500
                                                                                                                            


 • ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ С ОТДЕЛЕН АКТИВАТОР ЗА КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ И КАПАЦИ. Превключвателят се монтира на неподвижната част на вратата, а активаторът - на подвижната. Предлагаме моделите:  AZ15,AZ16,AZ17,AZA415 и ST14 - [ SafetySw&Act.pdf (3329 Kb)]
 • ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКАЧЕНИ ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ И КАПАЦИ - [  DoorSafetySw.pdf (2046 Kb)]
 • ПОЗИЦИОННИ И КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ С ПРЕДПАЗНИ ФУНКЦИИ- модели 235/255, 236/256, 332, 335/355, 336, ES/EM95 [  SafetySw.pdf (3762 Kb)] и [ST_SafetyPosSw3.pdf(6700Kb)]
 • УСТРОЙСТВА ОТ STEUTE SCHALTGERATE ВЪВ ВЗРИВОЗАЩИТЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ [ST-Safety_Sw&Ex.pdf]


 • МАГНИТНИ СЕНЗОРИ BNSxxx С ПРЕДПАЗНИ ФУНКЦИИ

  Служат за контрол на състоянието на предпазни врати и капаци. Особено са подходящи за използуване в хранително-вкусовата промишленост, в силно агресивна и замърсена среда. Сензорите на K.A.SCHMERSAL GmbH от сериите BNS, CSS и RSS са представени в http://www.schmersal.net/cat?lang=en&produkt=ahj7329241l9079i0ld55220nf5kv9.

  Пълният каталог със 75 страници изчерпателна техническа информация за произвежданите от steute SCHALTGERATE магнитни сензори от серия RC Si и BZ16(Хол сензор), електронен  контролен модул за предпазни(защитни врати) SMR21RT2 е показан в [ST_Senzori-2010.pdf(5500Kb)]  • СПЕЦИАЛНИ ДРЪЖКИ ЗА ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ. В дръжките се монтират бутон за аварийно спиране, пусков бутон, сигнални елементи.Вратата може да бъде отворена само ако се активира бутона за аварийно спиране на контролираната машина - [  DoorHandleSw.pdf (2500Кb)]
  • ПЕДАЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ: GFS-NA-педали с вграден авариен СТОП; GFS-VD, GFSI-VD, GFS2-VD-трипозиционни педали с бутон за деблокиране след аварийно изключване. Вижте пълния каталог за педали на steute SCHALTGERATE[  Pedali_2010_en.pdf(2300 Kb)]
  • TАКТИЛНИ УСТРОЙСТВА-настилки и лайсни, чувствителни на налягане [ SafetyTactDev.pdf (1013 kb)]  • АВАРИЙНИ ВЪЖЕНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ от серии ZS71, ZS441, ZS73, ZS73S, ZS75, ZS75S, ZS90, ZS91
  • ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ-ZS73SR И ZS75SR, ZS90SR
  • УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С 2 РЪЦЕ  [  CommandDev.pdf (380Kb)] и [ST-PWSw_2010(1980Kb)]
  • КОНТРОЛНИ РЕЛЕТА И БЛОКОВЕ, работещи съвместно с изброените по-горе устройства и осигуряващи функциите на безопасност- [ SafetyMonMod.pdf (12346 Kb)]. Тези устройства контролират състоянието на превключвателите и сензорите за безопасност и осигуряват категории 2,3 и 4 по БДС EN 954-1. Моделите от серия AZR и AES се използуват за контрол на състоянието на плъзгащи се и окачени предпазни врати. Те  работят съвместно с крайни изключватели с предпазни (safety) функции, превключватели с отделен активатор, магнитни предпазни сензори, безконтактни сензори, соленоидни блокировки.SCHMERSAL произвежда модели за различен брой предпазни врати и с различен брой разрешаващи канали, осигуряващи апаратен и програмен излишък. Контролните релета от модел SBR са за предпазни врати, а също и за устройства за аварийно спиране, магнитни предпазни сензори, безконтактни сензори, соленоидни блокировки. Благодарение на вградените схеми за ограничение по ток и напрежение, тези контролни релета са подходящи за използуване с оптоелектронни предпазни устройства.Устройствате от модел FWS са предназначени за контрол на спряло състояние на машините ( standstill monitors) и соленоидни блокировки. За деблокиране на соленоидни блокировки се използуват и специални safety  таймери.

  УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ PIZZATO ELETTRICA

  PIZZATO ELETTRICA  е най-големият италиански производител  на електромеханични устройства за безопасност и контролни релета за безопасност. Благодарение на големия опит в конструирането и производството, както и използуването на най-новите научни и технологични разработки, продуктите на PIZZATO ELETTRICA се отличават с високо качество и надеждност при експлоатация.

  Предлагаме следните устройства:

  ·          превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати- за нормални тежки условия на работа ;

  ·         превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати с деблокиране с ключ;

  ·         превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати, с времезакъснение, електрическата верига се прекъсва със завъртане на бутон, деблокирането и отварянето на вратата става след фиксирано закъснение от 10 или 20 секунди;;

  ·         комбинирани превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати и блокиращи соленоиди;

  ·         превключватели за окачени предпазни врати; използуват се изключвателите за тежки(HD) или нормални (NU) условия  на работа, които се закрепват за оста или крилото на предпазната врата-  специално за алуминиеви предпазни врати е конструиран моделът HA, с обединени в един блок изключвател и панта;

  ·          магнитни  и безконтактни RFID сензори за контрол на предпазни врати [PZ-RFID-safety-switches.pdf];

  ·          аварийни въжени изключватели

  ЗА ДА НАУЧИТЕ ПО-ВЕЧЕ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА PIZZATO ELETTRICA ПОСЕТЕТЕ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА WWW.PIZZATO.COM