Perun
Начало За Перун Контакти
Устройства за безопасност
Оптоелектронни бариери и завесиОптоелектронните предпазни завеси и бариери намират широко приложение за обезопасяване на машини, работата с които изисква често навлизане на хора в опасната зона. Особено са подходящи за обезопасяване на преси, пробивни, отрезни и огъващи машини, палетизиращи и депалетизиращи линии, транспортни ленти и системи, манипулатори, промишлени роботи и други машини, създаващи опасни ситуации. 

В сътветствие с международният стандарт IEC EN (БДС) 61496 1-2, светлинните предпазни завеси се определят като активни оптоелектронни предпазни устройства (AODP- Active Optoelectronic Protective Devices) и се класифицират в два типа-Тип 2 и Тип 4, в зависимост от конструкцията и оптичните качества. Редакция 3 на IEC EN (БДС) 61496 1-2 въвежда промени в използуването на светлинни предпазни завеси от Тип 2. Те могат да се използуват само за функциите на безопасност, максимум до ниво SIL1/PL c. ( вижте Promeni v tip2 zavesi-2015.pdf). Намаляването на риска, постижимо със светлинните предпазни завеси зависи не само от електрониката, но също така и от оптиката, способността за самодиагностика, устойчивостта на електромагнитни смущения. Тези характеристики са по-високи при устройствата от Тип 4. Все още широко се използува и стандарт БДС/EN 954-1, съгласно който устройствата се разделят на категория 2 и категория 4.

DATALOGIC  S.R.L [www.datalogic.com]е един от най-големите европейси производители на такива устройства. Завесите и бариерите се отличават с високо качество, модерна конструкция и прецизна изработка. Характерна черта на фирмената политика е непрекъснатото усъвършенствуване на съществуващите и създаване на нови модели, така, че да се отговори на все по-високите изисквания към безопасността на труда. В интернет страницата на фирмата от https://www.datalogic.com/eng/industrial-automation/safety-pc-15.html можете да се запознаете с различните модели оптоелектронни предпазни бариери и завеси.

 

ОПТОЕЛЕКТРОННИ БАРИЕРИОптоелектронните бариери от категория 2 или 4 по БДС/EN 954-1 се използуват за защита на тяло тогава, когато опасната зона е на достатъчно голямо разстояние от работещите. Могат да бъдат изградени по два начина:

-от 1 до 4 отделни safety бариерни фотосензори S5, SL5 или S300[DS-Sx-F_G-SG-ST.pdf] и контролно реле [DS-SG-SRT.pdf], реализиращо функциите РЕСТАРТ, КОНТРОЛ НА ИЗХОДНИТЕ РЕЛЕТА (EDM), управление на сигнална лампа.

- от фабрично интегрирани приемници и предаватели с 2,3 или 4 лъча и височина на защитните зони съответно 500/800/900 и 1200мм.

SG-body_big  [DS-SG2&4_body_big.pdf] e със стандартен корпус със сечение 52х56,9мм и работно разстояние до 60м. SG-body_compact [DS-SG2&4_body_compact.pdf] е със същия брой лъчи и височини  на работните зони, но корпусите на приемниците и предавателите са с по-малко сечение- 35х41,2мм, а работното разстояние е до 50м. SG-body_big_reflector [DS-SG-4_boby_big_reflector.pdf] е с работно разстояние до 8м. Този модел се състои от активна част, в корпуса на която са монтирани приемниците и предавателите и пасивна част, в която са монтирани отклонителни огледала. Голямото му предимство е в опростения монтаж и по-ниската цена. За всички бариери се предлагат и варианти с L и T рамена с монтирани safety фотосензори за използуване при палетизатори и депалетизатори. Бариерите имат функция за контрол на състоянието на външни силови контактори или релета включени към изходите (EDM-End Device Monitoring), muting/partial muting (пълно или частично изключване на лъчи), защита от влияние на съседни бариери.

 

Междинно положение заемат оптоелектронните завеси SG2 с разрешаваща способност 90мм. [DS2-SG2&4_base.pdf]  Те също се използуват за периметрова защита, но „по-гъстата” светлинна решетка позволява монтажът им да се извършва по-близо до съоръженията.

 

ОПТОЕЛЕКТРОННИ ЗАВЕСИОптоелектронните завеси имат по-гъста мрежа от лъчи и служат за защита срещу проникване в опасната зона на пръсти на  ръцете (разрешаваща способност 14мм) и  на дланите (разрешаваща способност 30мм). Поради това се използуват тогава, когато хората работят в непосредствена близост до опасната машина.

SG2-30(50)-xxx-base са от категория 2 по БДС/EN 954-1. Имат  разрешаваща способност от 30мм (за длани) и 50мм (за горни/долни крайници), височина на защитната зона от 150 до 1800мм, работно разстояние до 19метра и 2хPNP изхода. SG2-30(50)-base_ext има функцията EDM. Предлагат по-евтино решение за осигуряване на безопасността тогава, когато не се изисква пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting).

Завесите SG4-14(30)-xxx-base са от категория 4 по БДС/EN954-1, a SG4-14(30)-xxx-base_ext  са с функция EDM. Работното разстояние за SG4-14 е от 0,2 до 6м, а за SG4-30 от 0,2 до 19м. Имат 2хPNP изхода. Предлагат по-евтино решение за осигуряване на безопасността тогава, когато не се изисква пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting) или изключване на един или няколко лъча от светлинната решетка (blanking). Техническите данни на SG2-30(50)-xxx-base/–ext и SG4-14(30)-xxx-base/–ext са показани в [ DS-SG2&4_base.pdf].SG2-30-xxx-muting са от категория 2 по БДС/EN 954-1. Имат  разрешаваща способност от 30мм (за длани), височина на защитната зона от 300 до 1800мм, работно разстояние до 20 метра и 2хPNP изхода. Намират приложение при палетизатори и депалетизатори, тъй като предлагат пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting). Конфигурирането се извършва лесно с помощта на бутони, разположени на приемника и предавателя.

Завесите SG4-14(30)-xxx-extended са от категория 4 по БДС/EN954-1. Разрешаващата способност е 14мм (за пръсти) или 30мм (за длани), височината на защитната зона е от 300 до 1800мм. Работното разстояние за SG4-14-xxx-extended е от 0,2 до 7м, а за SG4-30-xxx-extended -от 0,2 до 20м. Имат 2 изхода, които могат да се конфигурират като PNP или NPN. Предлагат най-пълното решение на проблемите на безопасността с помощщта на оптоелектронни предпазни завеси, в това число създаване на до 5 зони с пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting), изключване на един или няколко лъча от светлинната решетка (blanking) за преминаване на материал, каскадно свързване на няколко устройства. Програмирането на режима на работа се извършва или посредством бутоните на приемника и предавателя (BCM-Basic Configuration Mode) или  посредством потребителска програма SG4 Extended GUI (ACM-Advanced Configuration Mode) и Ethernet интерфейс. Последният вариант позволява дистанционно предаване на информация за състоянието на завесата/завесите. Техническите данни за SG2-30-xxx-muting и SG4-14(30)-xxx-extended са представени в  [DS-SG2&SG4_extended.pdf].Завесите SL2 и SL4[DS-slim.pdf] са от категория 2 и 4 и се отличават  с компактните си размери. Корпусът е със сечение само 15х32 мм, поради което са предназначени специално за приложения, при които местото за монтаж е ограничено. До 3 устройства могат да се свързват каскадно, формирайки обща защитна зона. Разрешаващата способност е 14, 24 или 34 мм, a височината на защитната зона – от 150 до 1200мм със стъпка от 30мм. Изходите са 2хPNP, а освен това се осигурява и контрол на състоянието на външни силови контактори или релета (EDM). 

 Завесите SG4-H[DS-SG4-H.pdf] са от категория 4 и са предназначени за приложения във фармацефтичната промишленост. Корпусът със сечение 50х30 мм е изработен от неръждаема стомана AISI316L, а челната повърхност- от специално стъкло. Разрешаващата способност е 14мм, работно разстояние от 0,2 до 6 метра, височината на защитната зона е 150, 300 или 450мм, а изходите са 2хPNP.

  

Завесите SG4 Fieldbus [SG4 Fieldbus]са най-новата фамилия предпазни завеси на DATALOGIC. Те са първите такива с напълно интегриран висококачествен комуникационен Ethernet протокол, базира индустриалния протокол openSafety на POWERLINK -стандартът за висококачествена Ethernet ко н на муникация в реално време. Фамилията включва модели за защита на пръсти (14mm), длани(30mm) и тяло (2, 3 и 4 лъча)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В [DS-safety_acessories.pdf] са представени контролно реле SE-SR2 (3хНО+1хНЗ контакт), стойки, огледала и други принадлежности за предпазни завеси и бариерии, в [DS-SG-IP69K.pdf] - защитни кожуси IP69K, в [DS-SG_LS.pdf] -предпазни екрани за оптиката на бариерите и завесите. В [DS-CS_ME.pdf] е показано контролно реле с 3хНО и 1хНЗ релейни контакти и с чиято помощ се реализират функциите за ръчен, автоматичен, контролиран рестарт на предпазната бариера/завеса и EDM