Perun
Начало За Перун Контакти
Безжични командни устройстваБезжичните комуникации намират все по-голямо приложение в индустриалната автоматика, а електро-механичните превключващи устройства на Steute Schaltgerate GmbH, използуващи тeзи технологии дават възможности за интересни решения. Предимствата са очевидни- не е необходимо прокарването на  кабелни линии; инсталирането е бързо и лесно; командните устройства като педали за управление,  въжените превключватели или бутони могат да се преместват в процеса на работа на най-удобното место; устройствата могат да се монтират на подвижно оборудване или на трудно достъпни места-например отваряеми прозорци или подвижни покривни конструкции. Каталогът е представен в [ST_wireless_catalogue.pdf] За своите устройства steute Schaltgerate  използува три комуникационни технологии: EnOcean работи в свободния честотен диапазон от 868 MHz, а излъчваната мощност е само 10mW. При активиране се изпраща къса телеграма от 32 бита с идентификационния номер на устройството и информация за състоянието. Използуваният  протокол и многократното повтаряне на съобщенията гарантират най-висока степен на сигурност при предаването на данни. Комуникационната скорост е 120Kbt/s. Работният обхват е от 10м. (при преминаване  на радиовълните през една стоманобетонна плоча) до 300м. на открито. Характерно за превключващите устройства е, че техните предаватели не се нуждаят от акумулаторни батерии, които трябва да се подменят периодично, а използуват природни източници на енергия. Например електродинамичните генератори изработват енергия, достатъчна за предаването на информацията в момента на механичното движение при превключване, а слънчевите батерии осигуряват безотказна работа в течение на 48 часа тъмнина. Този уникален принцип на захранване е предложен и разработен от Франк Шмидт, докато от 1984 до1989 е студент в университета на КарлМарксщад (Кемниц). - Bluetooth е много широко използуван стандарт.Честотната лента от 2,4 до 2,483GHz.е разделена на 79 канала, всички от които могат да се използуват за преноса на данни. Комуникационната скорост е 720Kbt/s.Освен автоматичните корекции на грешките, Bluetooth използува и други способи за повишаване на сигурността. По време на предаването каналите се сменят постоянно, така, че ако данните не бъдат предадени коректно по един канал ще се предадат успешно по друг. Въпреки всичко при някои критични приложения, особено в медицинска техника това не е достатъчно и специалистите на Steute Schaltgerate усъвършенствуват протокола.  Работният обхват на радиоустройствата е от 10 до 100м. За захранване на предавателите се използуват литиево-йонни батерии с голям жизнен цикъл.-Инфрачервената технология за предаването на данни намира приложение предимно в медицинските устройства, като работното разстояние е ограничено на 4м., а комуникационната скорост- на 1KBt/s.