Perun
Начало За Перун Контакти
Видеосензори и видеокамери за машинно зрение

Общият каталог за видеосензори и видеокамери за машинно зрение на DATALOGIC AUTOMATION

е [DLA-Machine-Vision.pdf]

ВИДЕОСЕНЗОР DATAVS2Видеосензорите от серията DATAVS2 са способни да решат по гъвкав и интуитивен начин широк кръг приложения в областта на машинното зрение. Използуват се  за контрол на качеството и монтажните работи; контрол за съответствие на контури и изображения; контрол за наличие и сверяване на маркировки, етикети или детайли; за определяне на ориентация, размери и брой на детайли; запълване на бутилки; при сортиране на пощенските пратки; за четене на баркодове и матрични кодове и т.н.Устройството е напълно готово за употреба-обективът, светодиодният осветител и електрониката са вградени в елегантен и компактен корпус. Сензорът се конфигурира лесно и удобно чрез компютър и програмен модул, който е част от окомплектовката. На разположение на потребителя са  мощни критерия за оценка по образец, контур,положение, дължина, брой, контраст, яркост, баркод, матричен код, сверяване на надписи (OCV), както и възможността да използува логически функции като И, И-НЕ,ИЛИ, ИЛИ-НЕ, НЕ за конфигуриране на изходите. Комуникацията се извършва чрез Ethernet, като сензорът има свой адрес. Така той може лесно да се интегрира в система за автоматизация заедно с аналогични DATAVS2 или други устройства, ползуващи същия протокол. Сензорите има видеоматрица с 480х640 пиксела( в сивия соектър). Обективите са 6, 8, 12 или 16мм с възможност за ръчно фокусиране. Скоростта на сканиране е 60 Hz. Еталонните изображения могат да се запазват в 20 банки вътрешна памет, а след това да се избират посредством стробиращ вход. За удобство DATAVS2 има 4 светодиодни индикатора и бутон за самообучение, а вграденият осветител е с много по-голяма мощност в сравнение с по-ранните модели.

Предлагат се четири основни модела:

DATAVS2-OR - за разпознаване на обекти, 7 критерия за оценка+2 допълнителни инструмента

DATAVS2-AOR- усъвършенствуван вариант, позволяващ търсене и сравняване на обекта, в която и част от зрителното поле да се намира и независимо от ориентацията (на 360º), 8 критерия за оценка+2 допълнителни инструмента, ТУРБО режим с 2 пъти по-голямо бързодействие, до 300 инспекции за секунда, изходите могат да реализират логическите функции И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, НЕ.Позволява включването на терминал VSM. Има по-мощен вграден осветител и е подходящ за сравняване на бързоподвижни обекти.

DATAVS2-ID- вариант за четене на баркодове и матрични кодове, сверяване на текстове. DATALOGIC е световен лидер в системите за идентификация и за това DATAVS2-ID е снабден с богата библиотека, включваща най-разпостранените линейни, многоредови, пощенски и матрични кодове. Този вариант на сензора има и RS232 интерфейс. Вижте и MATRIX 210/410/2000 в "Индустриални системи за идентификация". Позволява включването на терминал VSM.

DATAVS2-PRO- универсален сензор, обединяващ възможностите на AOR и ID модификациите. Предлага 14 критерия за сравняване, на обекта, включително четене и сравняване на линейни и матрични кодове,надписи (OCV), търсене и сравняване на обекта, в която и част от зрителното поле да се намира и независимо от ориентацията му(на 360º), ТУРБО режим с 2 пъти по-голямо бързодействие- до 300 инспекции за секунда.Трите изхода PNP-OK могат да реализират логическите функции И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, НЕ. Позволява включването на терминал VSM за контрол на инспекциите и за настройка. Работни интерфейси- ETHERNET и RS232. Има по-мощен вграден осветител и е подходящ за сравняване на бързоподвижни обекти. показани в [New_DataVS2_ID_danni.pdf], [DataVS2-pro.pdf], [VSM-monitor.pdf], а фирмената инструкция на потребителя в [DataVS2_New_user_manual.pdf]

DATAVS2-IR- е нова модификация на VS2, обхващаща вариантите AOR и PRO. Основните нововъдения са мощен инфрачервен осветител и филтър, елиминиращ влиянието на случайни светлинни въздействия на околната среда. Вследствие на това в много голяма степен се премахва влиянието на околната осветеност и значително се повишава сигурноста и качеството на работа на VS2. Нов вариант 2014г. [DS-DataVS2-IR2014.pdf]

МОНИТОР VMSDATALOGIC AUTOMATION допълни гамата от спомагателни устройства за своите видеосензори от фамилията DATAVS2- VS2-Obj, VS2-AOR и VS2-ID.

На разположение на клиентите е портативният цветен VSM (Video Sensor Monitor). С негова помощ може да се следят текущите изображения на контролираните от DATAVS2 обекти заедно с резултатите от инспекциите, да се избират нови инспекции, да се прави в „движение” прецизна настройка на нараметрите на видеосензорите. Цветният LCD дисплей е с размери 89х89мм (3,5”), а 8 бутона и 8 светодиода улесняват работата с устройството. Посредством стандартен TCP/IP Ethernet интерфейс VSM се свързва към всеки един видеосензор от фамилията или към индустриална локална мрежа, към която са свързани множество сензори. В собствените 20 банки памет на монитора се запомнят базовите изображения на инспекциите, които могат да бъдат зареждани в паметта на сензорите. По този начин се разширяват възможностите на VS2, който също има 20 банки памет.

Техническите данни можете да видите в [VMS-monitor.pdf]

ВИДЕОКАМЕРИ P10 И P15Видеокамерите P10 и P15 на DATALOGIC AUTOMATION „запълват пространството” между функционалните възможности на видеосензорите DataVS2 и видеокамерите от серии А, Т и М. Така DATALOGIC вече предлага пълната гама средства за машинно зрение, обхващащи всички възможни индустриални приложения.Тези много компактни и ценово ефективни камери съчетават съвременните функционални възможности за машинно зрение в едно напълно автономно устройство.Предназначени са основно за четене на партидни номера, срок на годност и дата на производство, позициониране и ориентация на етикети, инспекция на капачки на бутилки, контрол и сравняване качеството на монтажни операции на части и детайли.

Камерата P10 е предназначена за по-високоскоростни приложения. Снабдена е с CMOSсензор с разрешаваща способност 640х480 пиксела и скорост на сканиране 120 кадъра за секунда.

Камерата P15 e подходяща за прецизна инспекция и има видеосензор 1280х1024 пиксела, като скоростта на сканиране е 60 кадъра за секунда.

Техническите данни са представени в [P-series.pdf(2,41Mb)]

Основните предимства на тези устройства са:

-          мощен и удобен за използуване програмен пакет IMPACT LITE с по-вече от 25

        инструмента за инспекции.

-          сменяеми обективи с фокусно разстояние 6, 9, 12, 16 и 25мм, включително 25мм

       обектив с инфрачервен филтър

-          7 модела осветители в инфрачервения,  червения, белия и синия спектър

-          1 непрограмируем и 1 програмируем вход, както  и 3 програмируеми изхода

-          комуникационни интерфейси- Ethernet 10/100 Mbit/s и RS232

-         съвместимост с разклонителните модули за камери А30 и Т4х, както и с Profibus

        модулите BM300 и  BM310  на Datalogic

-          здрав алуминиев корпус IP67

-          2 въртящи се на 90º съединители М12

КАМЕРА А30Интелигентната камера А30[DS-A30.pdf] на ДАТАЛОДЖИК осигурява отличен баланс между цена, функционални възможност и габаритни размери. Предназначена е за широк кръг приложения- от обикновен контрол на качеството до сложни инспекции в системите за машинно зрение. Разрешаващата способност на висококачествения CCD сензор е 640х480 пиксела, честотата на сканиране - 60 кадъра за секунда. Вътрешният Flash буфер, в който се записват еталонните изображения е с капацител 256Мb, а RAM паметта- 512Мb. Посредством Gigabit ETHERNET порт камерата се свързва към видеопроцесорите MX20, МX40, MX80 или към клиентски компютър, като фабрично зададените IP адреси и маски лесно се преконфигурират. На разположение на потребителя е също и сериен RS232 интерфейс.

Потребителският софтуер е гъвкав, мощен и еднакъв за всички модели интелигентни камери на ДАТАЛОДЖИК, а с Control Panel Manager се извършва удобно конфигуриране на устройствата и настройка на критериите за инспекциите, както и проверка на изображенията и резултатите.

А30 имат добре развита периферия, състояща се от 2 оптоизолирани входа и 3 изхода, както и 5 светодиодни индикатори за контрол на състоянието на камерата

КАМЕРИ ТххИнтелигентните камери Тхх са автономни устройства от среден клас, предназначени за обща употреба и системите за машинно зрение. Съществуват 14 модификации-7 с CCD сензори в сивия спектър и 7-цветни. Разрешаващата способност е от 640х480 до 1600х1200 пиксела.Честотата на сканиране е от 60 до 12 кадъра за секунда. Посредством ETHERNET порт камерите може да се свържат към видеопроцесор MX20/40/80 или към клиентски компютър. Периферията е представена от 3 оптоизолирани входа-2 общи и 1 тригер, както и 4 изхода- 1 строб и 3 общи. За тях е необходимо да се осигури отделно захранващо напрежение, като за целта се предлага специален терминален модул. Входовете и изходите са изведени на съединител D15. На отделен съединител RJ45-6 са и изводите за RS232 интерфейс-Tx, Rx, GND. На разположение на потребителя са 100 инструмента за лесно визуално програмиране.[DS-T4_series.pdf]

КАМЕРИ МхххКамерите от серия М1хх/М2хх/М3хх са устройства от висок клас.  Разрешаващата способност на различните модели е  от 640х480 до 2448х2050 (5MP)  пиксела в сивия или цветния спектър. Честотата на сканиране е от 17 до 210 кадъра за секунда.[DS-M-series.pdf]. Линейните скенери М565 и М570 имат видео матрица съответно с 2048 и 4096 пиксела (7x7микрометра)и честота на сканиране 48KHz 24KHz. Техническите данни за камерите от серия М са показани на стр.32 от [DLA-Machine-Vision.pdf]. Камерите със специално предназначение са показани в [Specialni_kameri.pdf]


ВИДЕО ПРОЦЕСОРИ МХ20/40/80Видеопроцесорите МX20/40/80 са предназначени за работа с камерите от серия А, Т и М, като М камерите могат да работят само с тези процесори. MX20 използува Intel T3100 dual-core 1,9 GHz процесор, MX40-P8400 dual-core 2,26GHz процесор, а MX80 - i7-quad-core процесор. Устройствата имат 2 или 4 ETHERNET порта за камери, 2 LAN порта за 10/100/1000Mb,  порт D9 за РS232/422/485  интерфейс, порт D37 за входове и изходи, 2 USB порта. Процесорите имат вход за клавиатура и мишка и изход за монитор. MX20/40/80 работят под операционна система WINDOWS XP/Vista/7. Посредством Vision Impact Software Control Panel Manager се настройва и програмира работата на всички свързани към видеопроцесора камери.Можете да намерите техническите данни на страница 30-31 на каталога [DLA-Machine-Vision.pdf]