Perun
Начало За Перун Контакти
Сензори
Лазерни сензори за разстояние

СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЯ ОТ MICRO- EPSILON 

MICRO- EPSILON MESSTECHNIK GmbH&Co KG е основана през 1968 година в Германия и е специализирана в конструирането, производството и приложението на високотехнологични и изключително прецизни безконтактни сензори и системи за измерване на температура, разстояния, размери, премествания, дебелина и профили на материали.

С краткият каталог за 2014 година можете да се запознаете от [Micro-Epsilon-2014.pdf]

Триангулачни сензори с висока разрешаваща способностЛазерните триангулачни сензори на Micro-Epsilon са с разрешаваща способност от 0,03µm до 200 µm и дълбочина на измервателен обхват от 2mm до 1000mm. Фирменият каталог ще намерите в [optoNCDT.pdf]. Лазерните триангулачни сензори NCDT-1710/2210 са с малък диапазон (10/20/50mm) и голяма стойност на началната точка на измерване.Особено са подходящи за приложения, при които сензорът не може да се монтира в близост до измервания обект.NCDT1610/1630 са изцяло аналогови сензори с работна честота съответно до 10 и 100KHz, особено подходящ за измерване на амплитуда на вибрации и тестове на удар. NCDT1700LL//2300LL са оптимизирани за блестящи и грапави метални повърхности, а NCDT1700DR-за директно отразяващи стъклени и огледални повърхности. Сензорът със син лазер NCDT1700BL е разработен за измерване на нагорещени до червено метали, органични материали като дърво и кожа. NCDT2300 е изключително бърз (49,2KHz) и презизен сензор. Има вграден контролер с ETHERNET комуникация и разрешаваща способност, започваща от 0,03µm.

Конфокални хроматични сензориМicro-Epsilon произвежда изключително прецизни конфокалните хроматични системи. Те се състоят от сензор и контролер. Сензорът излъчва бяла светлина, фокусирана към повърхността на обекта. Посредством сложна оптична система тя се разлага на хроматична светлина с контролирана аберация. При калибрацията на сензора на всяка дължина на вълната съответствува определено разстояния. Отразената от обекта светлина се анализира със спектрограф и се определя разстoянието. Тези системи се използуват за изключително прецизни измервания и разрешаващата им способност започва от 10nm. [confocalDT.pdf]

Лазерни микрометриОптичните лазерни микрометри на Micro-Epsilon се използуват за определяне на размери с голяма точност. Предлагаме следните модели:

 - optoCONTROL_1200/1201 с височина на зоната на измерване от 2 до 30мм и разрешаваща способност 10 μм

- optoCONTROL_1202 с височина на зоната на измерване 72мм и 98мм и разрешаваща способност 8 μм

- optoCONTROL_1220 с височина на зоната на измерване 28мм и разрешаваща способност 2 μм

- optoCONTROL_2500 с височина на зоната на измерване 34мм и разрешаваща способност 1μм

- optoCONTROL_2600 с височина на зоната на измерване 40mm и разрешаваща способност 0,1μм.

Каталогът с техническите данни е [optoControl.pdf]