Perun
Начало За Перун Контакти
Сензори
Индуктивни сензори за разстояниеПрецизните линейни индуктивни сензори за измерване на разстояния и премествания са много подходящи за използуване в тежки работни условия- замърсяване, висока влажност, вибрации. Пълният каталог съдържа 36 страници информация [induSensors.pdf]
MICRО EPSILON произвежда индуктивни сензори с измервателен обхват от 50 до 150mm (серия VIP
), 50-200mm(серия LVP-DC), 100-630mm(серия EDS), ±1- ±10 mm и ±1- ±25 mm (серия LVDT) и от 10 до 50mm (серия LIP). Сензорите от серия EDS-xxx-F-xxx са предназначени за вграждане в хидравлични цилиндри, като работното налягане може да достигне до 450 bar.

Магнито-индуктивни сензори В магнито-индуктивните сензори  се използува разработен от Micro-Epsilon принцип с използуването на магнит, закрепен на обекта. Тези сензори са едно евтино и в същото време прецизно решение за измерване на разстояния, премествания, оборори на въртене.  Измерванията могат да се извършват през неферомагнитни материали. Изходният сигнал е токов или напреженов, пропорционален на  измереното разстояние.