Perun
Начало За Перун Контакти
Сензори
Капацитивни сензори за разстояние

Безконтактните капацитивни сензори се използуват за изключително прецизни измервания на разстояния и премествания в диапазона от 0,05 до 10мм с разрешаваща способност от 0,005% до 0,01% от обхвата. Подходящи са за работа в чиста среда. Приложими са за всички електро-проводими материали, както и за полиетиленови и други фолиа. Заедни с прецизните контролери на Micro-Epsilon те представляват цялостни измервателни системи, намиращи приложения в лаболатории и производството при контрол на качеството, както и в автоматизирани линии[ Capa.pdf]