Perun
Начало За Перун Контакти
Устройства за безопасност
Лазерни скенери



  • SLS-5B е най-новият продукт за безопасност, производство на DATALOGIG. Kогато опасната зона има контур със сложна форма или пък често се променя поради технологични причини, лазерните предпазни скенери  са най-подходящото устройство, осигуряващо безопасността.Тези скенери се състоят от  излъчвател, въртяща се огледална система, оптичен сензор и управляваща схема. Когато лазерният лъч срещне препятствие, той се отразява и се приема от оптичния сензор. Изчислява се разстоянието до препятствието и се определя неговата близост до опасната зона. Хоризонтална активна зона  е с площ до 72 квадратни метра и ъгъл 275 ˚, като се разделя на:
  • предупредителна зона - с радиус до 40м; при навлизане на човек в тази зона или на друго препятствие се подава предупредителен сигнал, но машина все още не се спира;
  • защитна зона - с радиус до 5,50м.; тази зона припокрива опасната зона около машината; всяко навлизане в нея води до нейното спиране
  • За да се запознаете с техническите данни на [DLA_Safety_Laser.pdf ] и [DLA_Safety_Laser-Ru.pdf]

    Областите на приложение са най-различни: роботизирани производства, палетизатори и депалетизатори, мобилни индустриални роботи, автоматично управляван транспорт.