Perun
Начало За Перун Контакти
Сензори
Лазерни сензори за големи разстоянияKEMPF GmbH&Co KG/бивша LOKE Engineering GmbH  е фирма, специализирана в разработката и производството на лазерни сензори и системи за работа в тежки производствени условия в металургичната, металообработваща и добивната промишлености, за контрол на положението на кранове и подвижни елементи на производствено оборудване, за измерване на скорост на превозни средства.Нейните продукти се използуват за прецизно измерване на разстояние до обекти с температура дори до 1500 Сº, нива на течности и материали, наличие на горещи предмети в металургичната и металообработваща промишлености. Лазерните сензори се отличават със здрава механична конструкция. Наличието на специални оптични филтри и алгоритми за управление, прахоуловителни камери, възможност за вграждане на нагреватели при ниски температури на околната среда и водно или въздушно охлаждане при температури на околната среда до 80 Сº и обдухването на оптиката с въздух под налягане гарантират надеждната работа на устройствата. Сензорите се предлагат с различни комуникационни интерфейси- RS232/422/4-20мА, CANopen, Profibus, Ethernet, Bluetooth,WLAN, както и с работещи под WINDOWS програми за настройка.

 В интернет страницата на фирмата (www.loke.de)  ще намерите информация за :

LMC-J-0040-1/2/3- лазерен сензор с обхват 0,2-35м, а със специален рефлектор-до 150м, точност +/- 2мм, фиксирана честота на измерване 50/10Hz , скорост на движение на обекта-до 4м/с и ускорение- до 2,5м/с2, интерфейси-RS232/RS422/ ProfiBus, 4-20mA.

EEx-LMC-X-0040-1/2 -лазерен сензор във взривозащитено изпълнение, обхват 0,2-35м, със специален рефлектор-до 150м, точност +/- 2мм, фиксирана честота на измерване 50/10Hz , интерфейси RS232/RS422, 4-20mA, PTB03 ATEX1051, II 2G EEx d II c T6 , II 2D IP66 T80 0C .

LMC-J-0050-1/2..7 -лазерен сензор с обхват 0,2-40м, със специален рефлектор-до 150м, точност +/- 2мм, фиксирана честота на измерване 50/10Hz, скорост на движение на обекта-до 5м/с, ускорение-до 2,5м/с2,интерфейси - RS232, RS422,RS485, PofiBus, EtherNet, Wireless LAN, Bluethooth, Can Open.

LMC-J-0050-11/12 е сензор с 3R лазер с повишена мощност и прецизни оптични филтри, специално предназначен за измерване разстояния до обекти с температура, достигаща до 14500C. Използува се и за измерване на нива на гранулирани материали и зърно в силози. 

LMC-F-0050-1 -лазерен сензор за измерване на нива в резервоари, обхват 0,2-30м, фиксирана честота на измерване 1-5Hz, разрешаваща способност 0,1мм, с фланец за удобен монтаж, интерфейси RS232/RS422, 4-20mA.

LMC-J-0060 -лазерен сензор с обхват 0,2-40м, а със специален рефлектор-до 500м, разрешаваща способност-от 0,2мм/40м до 1мм/500м, точност на измерване от +/- 2мм/ при честота на измерване до 100Hz, интерфейси- RS232/RS422,4-20mA, RS485/PofiBus, EtherNet, Wireless LAN, Bluethooth, Can Open. Подходящ за работа в среда с повишена запрашеност.Има вариант за измерване разстояния до повърхности с температура до 1450 градуса.

LMC-J-0150 -лазерен сензор с обхват 0,2-30м, а със специален рефлектор-до 270м, разрешаваща способност-1мм, точност на измерване от +/- 2мм/ при честота на измерване 16Hz  до +/- 50мм/ при 16КHz, интерфейси- RS232/RS422,4-20mA, RS485/PofiBus, EtherNet, Wireless LAN, Bluethooth, Can Open.

LMC-J-0200 -лазерен сензор с обхват 0,2-35м, със специален рефлектор-до 150м, точност +/- 50мм, честота на измерване 100Hz, интерфейси- RS422,RS485.

LMC-J-0270 - нов модел (2019 г.) компактен лазерен сензор за разстояние. Измервателният обхват без отражател е от 0,2 до 150м за повечето естествени повърхности (до 70 м за повърхности с отражателна способност от само 10%). При използуване на рефлектор, работното разстояние е до 270м. Точността на измерване е +/- 60 мм при честота на сканиране 15KHz и десетичен формат на изходните данни. При използуване на двоичен формат честотата на измерване достига 40 KHz. Изходи-RS232 или RS422 и 4-20mA, както и 2 транзисторни алармени изхода.

LMC-J-0310-лазерен сензор за измерване на разстояния и скорост до 100м/сек- с обхват 0,5-400м, със специален рефлектор-до 3000 м, точност +/- 20мм при честота на измерване 100Hz (+/- 60мм- при 2000Hz) за температури от -20 до+60 градуса), вграден подгревател,  интерфейс RS232, RS422, 4-20 mA, SSI, Profibus .

LMC-L-0150/300/600/1200- лазерни доплерови сензори за измерване на дължина и скорости от 0 до 10000м/минута .

Инфрачервени детектори и скенери за температура на горещ метал.

Инструкции нa български за работа със сензори от серията LMC-0040/0050/0310 ще намерите в [ Lazeren senzor LMC0040.pdf], [Lazeren senzor LMC0050.pdf], [Lazeren senzor LMC0310.pdf]