Perun
Начало За Перун Контакти
Сензори
Прецизни магнитострикционни сензори за разстояниеMTS SENSORS е водещата световна фирма в прoизводството на изключително прецизни, програмируеми магнитострикционни сензори за измерване на разстояния от фамилията TEMPOSONICS. Произвеждат се сензори с аналогов изход ( 0-10V, ± 10V, 0/4-20mA) и цифров интерфейс (CAN, Profibus, EtherCAT, SSI, RS422). Измервателният диапазон за различните модели е от 25мм до 7600мм. Сензорите се прлагат в четири основни серии:

  • R- (RH, RP и RF)– интелигентни сензори за бързи, прецизни и синхронизирани измервания. Уникална разработка представляват сензорите RFxxx с гъвкаво измервателно стебло и измервателен диапазон от 0,25 до 20 метра. [MTS-R.pdf]
  • G- (GH, GP и GB)-програмируеми сензори с аналогов изход. [MTS-G.pdf]. Моделът GB (50-2000мм) е предназначен за вграждане в хидроцилиндри. [MTS-GB.pdf]
  • Е- ( EP, ЕL,ER, EH) - програмируеми сензори с аналогов изход. Моделите EP и ЕL [EP-EL.pdf] са с работна дължина от 50 до 2500мм., а в старт- стопен режим на измерване за сензорите EP диапазонът е от 50 до 3000мм. Моделите ER са със здрав капсулиран корпус [ ER.pdf] и са алтернатива на линейните потенциометри. Сензорите ЕН [EH.pdf] с работни дължини от 50 до 2500мм са предназначени за директно вграждане в пневмо и хидро цилиндри, като работното налягане може да бъде 300/350 bar. Тези сензори са с обновена конструкция, а съпоставката между новите и старите модели е показана в [Old-E_vs_New-E.pdf].
  • C- малогабаритни евтини магнитострикционни сензори с работни дължини от 50 до 250мм, разделени в 9 диапазона. Тези сензори са специално предназначени за ОЕМ продукти в промишлеността и медицината. Имат импулсно-модулиран изход, пропорционален на измерената дължина. Голямо предимство е и възможността да се захранват с напрежение от 5VDC. Техническите данни са представени [C.pdf]
  • MH-нов модел безконтактен магнито-стрикционен сензор за разстояние, предназначен за монтаж в хидравлични цилиндри на мобилни и други машини. Temposonic MH са нечувствителни към атмосферни влияния, прах, вибрации, сътресения, електро-магнитни смущения. Точността на измерване е 0,1mm, номиналното работно налягане-350Bar(максимално-450Bar). Произвеждат се с много широк измервателен диапазон- от 50 до 2500мм със стъпка от 5мм.[MTS-MH.pdf]