Perun
Начало За Перун Контакти
2D и 3D лазерни скенери за профилЛазерните скенери за профил използуват триангулачния принцип на измерване. За разлика от конвенционалните точкови триангулачни сензори, скенерите за профил „прожектират" върху повърхността на измервания обект тънка лазерна линия. Отразената светлина се насочва от оптичната система към високочувствителна CMOS матрица, а контролерът на скенера изчислява Х и У координатите на точките от повърхността. По този начин се създава двуизмерно (2 D) изображение на обекта. Ако обектът или скенерът се движат един спрямо друг със скорост, която се измерва, то може да се създаде триизмерно (3D) изображение. Приложенията на скенерите за профил са свързани с измерването с голяма точност: на междини; дълбочина и форма на отвори; грапавост на повърхнини; закръгления, ръбове, дебелина и краища на детайли; контрол на заваръчни шевове; контрол на профили, контрол на качеството.

Скенерите се предлагат с различни интерфейси:RS232, RS422, IEE1394(FireWire), видеоизход, а програмното осигуряване позволява създаване на различни клиентски приложения, параметризация и настройка.

Техническите данни на лазерните скенери, производство на Micro-Epsilon GmbH са представени в [scanControl.pdf]