Perun
Начало За Перун Контакти
Безконтактно измерване на температураOPTRIS GmbH е фирма, специализирана в разработката и производството на безконтактни сензори за измерване на температура. 

Основните предимства на безконтактния метод са:

- липса на физически контакт между термометъра и измервания обект;

- възможност за измерване на температури на движещи се обекти;

- измерване на температури на трудно достъпни обекти и на такива, намиращи се в опасна

  среда;

- висока скорост на измерване;

- мобилност;

Производствената програма на OPTRIS с кратки технически данни на произвежданите инфрачервени термометри, термокамери и приспособления ще намерите в Optris_products.pdf, а подробните технически данни и инструкции са представени в интернет страницата на фирмата www.optris.com.

Преглеждайки файла ( Product_training_online_sensors_2016.pptx) ще получите пълната информация за произвежданите от OPTRIS продукти. За целта трябва да имате инсталиран Microsoft PowerPoint Viever-2003/2010.

 

1.КОМПАКТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ТЕРМОМЕТРИ ОТ СЕРИИ CS, CSmicro, CXТези термометри предлагат  по-бюджетни решения. Електронният измервателен блок може да  бъде вграден или в корпуса на самия прибор ( за CSTC и CX) или да бъде монтиран към кабела на термометъра (за CSmicro) .

Optris- CSTCLT15 е  инфрачервен термометър за температури от -40 до+1030 ºС. Спектрален диапазон-8-14μм; с корпус от неръждаема стомана М12x1 с дължина 87мм; изходни сигнали: 0-10V или 0-5V или термодвойки J/K (избираемо); опция USB интерфейс и програмен модул за настройка.

Optris-CSmicro2LT- двужичен инфрачервен термометър за температури от -40 до+1030 ºС. Спектрален диапазон-8-14μм;с корпус от неръждаема стомана М12х1 с дължина само 23мм; с измервателен блок, монтиран на кабела; с аналогов изход: 0-10V или 0-5V; опция- USB интерфейс и програмен модул.

Optris-CSmicro2W2М - двужичен инфрачервен термометър за измерване на температури на метали, метални окиси, керамични материали в два диапазона: от 250-800ºС и 385-1600 ºС; спектрален диапазон-1,6μм;с корпус от неръждаема стомана М12х1 с дължина само от 23мм; с измервателен блок,монтиран на кабела; с аналогов изход: 4-20mA; опция- USB интерфейс и програмен модул.

Optris-Csmicro3W - инфрачервен термометър за измерване на температури на метали, метални окиси, керамични материали в два диапазона: от 50-150ºС и 150-600 ºС; спектрален диапазон-2,3μм.

Optris-CS-mhs и Optris-CX-hs- изключително прецизени нискошумови компактни инфрачервени термометри измерващ температурни разлики само от 0,025ºС. Температурен диапазон от -20 до+150 ºС. Спектрален диапазон-8-14μм; с  корпус от неръждаема стомана Ф29,5 с дължина от 45мм(CS)/Ф42х130мм(CX-hs); с измервателен блок, монтиран в кабела; с аналогов изход: 4-20mA; опция- USB интерфейс и програмен модул.

Optris-CX -компактен инфрачервен индустриален термометър за температури от -30 до+900 ºС. Спектрален диапазон-8-14μм, метален корпус Ф42мм с дължина 130мм; аналогов изход: 4-20мА; опция- USB интерфейс и програмен модул за настройка.

 

2.ТЕРМОМЕТРИ С КОМПАКТЕН КОРПУС НА ИЗМЕРВАТЕЛНАТА СОНДА И ОТДЕЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН БЛОКТермометрите от от серии Optris-CT се състоят от инфрачервен сензор (сонда) и отделен електронен блок, в който могат да се монтират различни интерфейсни модули- RS232, RS485/422, Ethernet, Profibus DP, CAN, USB или релеен модул с две полупроводникови релета. Към термометрите се предлагат обективи с различни оптични характеристики.Устройствата имат 2 канала. На първи канал е изходът 0/4-20мА/ 0-5V/0-10V, както и изход, еквивалентен на термодвойка J/ K. Вторият канал се използува за контрол на температурата на измервателната сонда. Това е алармен канал, като изходният сигнал е 0-5V/0-10V

Optris_CT - инфрачервен термометър, предназначен за общи измервания  на температури от -40 до +900ºС.Спектралният диапазон е 8-14μм.

Optris CT-G5(Glass)-инфрачервен термометър за измерване на температури в процеса на производство и обработка на стъкло, при производство на фотоволтаични клетки и други. Температурният диапазон е от 100 дo +1660 ºС. Спектралният диапазон е 5,2μм.

Optris CT-Hot-инфрачервен сензор, предназначен за работа в среда с околна температура до 250 Сº без охлаждане на измервателната сонда. Измервателният диапазон е от -40 дo +975 ºС. Спектралният диапазон е 8-14μм.

Optris CT-P7-инфрачервен сензор за измерване на температури на фолиа от PET, PU, PTFE, PA. Температурният диапазон е от 0 дo +500 ºС. Спектралният диапазон е 7,9μм

Optris_CT 1/2/3М- инфрачервени термометри за температури до 2200ºС, предназначени за измерване на температурите на метали при вторична обработка, оксидация на метали и керамични продукти. Спектърът на устройствата е 1μм за CT-1M, 1,6μм за CT-2M  и 2,3 μм за CT-3M. 

Optris_CTRatio-1M- бързодействуващ (5ms) инфрачервен термометър с вграден лазерен маркер.Предназначен е за измерване на температурите на метали и керамични продукти в диапазона от 700 до 1800ºС. Измервателната сонда издържа на околни температури, достигащи до 250ºС. Спектърът на устройствата е 0,7-1,1 μм.

Optris_CT XL-3МH- инфрачервени термометри за температури от 100 до 1800ºСИмат специална оптична система и   вградените филтри за диапазона 1,8-10,6 μм, поради което са предназначени за измерване на температури при лазерна обработка метали. Спектърът на устройството е 2,3μм.

Оptris CT-Ex е вариант във взривозащитено изпълнение-категория Еx II (1/2) G [EEx ia/ib] IIC/IIB и ATEX сертификат. Измервателният диапазон е от -40 до +900 ºС, а спектралният диапазон - 8-14μм.

Optris CT fast- инфрачервени сензори за температури от -50 дo +600ºС и повишено бързодействие на аналоговия изход-17ms. Спектралният диапазон е -8-14μм. Чувствителният елемент работи без охлаждане дори при околна температура от 120 ºС.

Optris-CTtrans–мобилна измервателна система за термичните качества на материалите. Състои се от сензор за измерване optris CT, високо-температурен инфрачервен източник, електронен модул с LCD дисплей, захранващо устройство и инструмент за настройка. Спектралният диапазон е -8-14μм

3. ПРЕЦИЗНИ ТЕРМОМЕТРИ С ЕЛЕКТРОНЕН БЛОК, ВГРАДЕН В СОНДАТА И ЛАЗЕРНИ МАРКЕРИOptris- CSL- двужичен инфрачервен термометър за температури от -30 до+1600 ºС и изходен сигнал 4-20mA.Предлага се в два варианта:

-          CSL LT-за общи измервания- с температурен диапазон от -30 до 1000 ºС  и спектрален диапазон-8-14μм

-          CSL –2MH- за измерване на температура на метали- температурен диапазон от  385 до 1600 ºС  и спектрален диапазон-1,6μм

Optris CTL-G5HF(Glass)- двужичен инфрачервен термометър за измерване на температури в процеса на производство и обработка на стъкло, при производство на фотоволтаични клетки и други. С два лазерни маркера. Температурният диапазон е от 200 дo +1450 ºС. Спектралният диапазон е 5 μм. Изходен сигнал 4-20mA.

4. ТЕРМОМЕТРИ С ЛАЗЕРНИ МАРКЕРИ, ВГРАДЕНИ В ИЗМЕРВАТЕЛНАТА СОНДА И ОТДЕЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН БЛОКTITLEТермометрите от серии Optris-CTL имат два лазерни маркера, вградени в измервателната сонда. Посредством тях се извършва прецизна настройка на сондата към обекта на измерване. При околна температура над 50 ºC лазерните маркери автоматично се изключват. Термометрите  Optris-CTL се състоят от инфрачервен сензор (сонда) и отделен електронен блок, в който могат да се монтират същите интерфейсни модули, както при Optris-CT.

Optris-CT-L е инфрачервен термометър за измерване на температури от -40 дo +975 ºС. Спектрален диапазон-8-14μм. Чувствителният елемент притежава здрав метален корпус и може да работи без охлаждане при околна температура 85 ºС.

Optris_CTL 1M/2M/M3  -инфрачервени термометри за температури от 50 до 2200ºС. Използуват се за измерване на температурите на метали при вторична обработка и керамични продукти. Моделът М1 (485-2200ºC) е със спектър 1μм, М2 (250-2000ºC)-с 1,6μм, a  М3 (50-1800ºC)-с 2,3μм.

Optris-CТLVideo1М/2M/3М компактни инфрачервен термометъри за температури от 50 до+2200 ºС; спектрален диапазон-1μм (M1) , 1,6μм(M2) и 2,3 μм (3М). Предназначени са  за измерване на температурата на метали и керамични материали. Тези модели с двоен лазерен маркер имат и видео изход за изключително прецизно насочване. Участъкът на измерване може да бъде с размери дори 0,5мм.

Optris_CTRatio-1M- бързодействуващ (5ms) инфрачервен термометър с вграден лазерен маркер.Предназначен е за измерване на температурите на метали и керамични продукти в диапазона от 700 до 1800ºС. Измервателната сонда издържа на околни температури, достигащи до 250ºС. Спектър на устройствата е 0,7-1,1 μм.

Optris_CT laser 05M е безконтактен термометър, специално предназначен за измерване на температури на разтопени метали. Работният спектър от 0,5μм осигурява висока достоверност на измерванията за температури в диапазона 1000-2000Сº. Предлагат се 2 модела обективи 150:1 с размер на петното съответно 7,3мм на разстояния 1100мм и 24мм за разстояние 3600мм

Optris-CTLF2-F6 измерват температурата на метали и керамични материали през пламъка на горелки, работещи с газово гориво, съдържащо СО2 и СО. CTLF2-F6 са за температури от 200 до 1450 ºС, като спектралните диапазони са съответно 4,24 μм за CTLF2 и 4,64 μм за CTLF6

Optris-CTL-MT e специално разработен за измерване на температури на метали и керамични материали в пещи, загрявани с огън, т.е. термометърът може да измерва температурата на обектите през пламъка на горелката. Работният температурен диапазон е 200-1650 Сº, а спектърът- 3,9μм. 

Optris CTL-G5HF(Glass)-инфрачервен термометър за измерване на температури в процеса на производство и обработка на стъкло, при производство на фотоволтаични клетки и други. С два лазерни маркера. Температурният диапазон е от 200 дo +1450 ºС. Спектралният диапазон е 5 μм.

5.ПОРТАТИВНИ РЪЧНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ТЕРМОМЕТРИOptris-MS/MS-plus/MS-pro са професионални ръчни малогабаритни безконтактни термометри. Предназначени са за  контролни и сервизни измервания на температури от -32 дo +760 Сº. Спектралният диапазон е 8-14 μм.Имат USB интерфейс. MS-plus и MS Pro се предлагат с програма за настройка CompactConnect. MS Pro има вграден лазерен маркер, а в комплекта на доставка е включена и контролна термодвойка, която позволява прецизната настройка термометъра, в зависимост от различните материали, чиято температура се измерва.

 

Optris-LS е професионален ръчен безконтактен термометър за  контролни и сервизни измервания на температури от -35 дo +900 Сº в спектралния диапазон 8-14 μм. Четворният лазерен маркер позволява прецизно насочване. Участъкът на измерване може да бъде с размери дори 1 мм. С памет за 100 измервания. С USB интерфейс и програма за настройка CompactConnect.

Optris-P20 е професионален ръчен прибор за дистанционно измерване на температура в диапазоните 0-1300Сº, 385-1600Сº и 650-1800Сº. Спектралният диапазон е съответно 8-14 μм, 1,6 μм и 1 μм.Приборът се доставя с обектив 120:1 (измервателно петно-125мм на 15м разстояние) и 300:1 (измервателно петно-40мм на 6,75м).Точността на измерване за различните модели е +/-2Сº или 0,3%+/-1Сº. Във вътрешната памет могат да се запомнят до 2000 измерени стойности. Приборът има USB интерфейс и се доставя с програма за настройка CompactConnect.

.

Optris-P20-05М е професионален ръчен безконтактен термометър, специално предназначен за измерване на температури на разтопени метали. Работният спектър от 0,5μм осигурява висока достоверност на измерванията за температури в диапазона 1000-2000ºС. Предлагат се 2 модела обективи 150:1 с размер на петното съответно 7,3мм на разстояния 1100мм и 24мм за разстояние 3600мм. Във вътрешната памет могат да се запомнят до 2000 измерени стойности. Приборът има USB интерфейс и се доставя с програма за настройка CompactConnect.

 

6.ИНФРАЧЕРВЕНИ ТЕРМОКАМЕРИOPTRIS предлага висококачествени инфрачервени термографски камери, които намират приложение в технологичната автоматизация за контрол и тестови измервания, разработка на нови продукти, научни изследвания. За разлика от инфрачервените термометри, при които измерването се извършва в една точка, при термокамерите това става в зрителното поле , което за различните модели е от 160х120 до 764х480 пиксела.Така се получава пълната картина за температурата на различни участъци от повърхността на измервания обект. Определен брой пиксели могат да се групират и да се измерват различни температури.  Предлаганите модели имат измервателен обхват от -20 до +1800 Сº, компактен корпус, USB интерфейс за програмиране и връзка с компютър, стробиращ цифров вход, аналогов вход 0-10V за включване на допълнителен еталонен термометър от серии CS или CT, аналогов изход 0-10V. На разположение са и обективи с различно фокусно разстояние и ъгъл на зрение.Намират приложение в технологичната автоматизация, тестови измервания, разработки на нови продукти, научни изследвания.

PI 160 - камера с разрешаваща способност 160х120 пиксела,температурна чувствителност от 0,08К. Използува се за измерване на температури от -20 до 1500 ºС ( разделени на 4 диапазона). Спектралният диапазон е 7,5-13 μм, и честотата на сканиране -120Hz

PI 200 - камера с биспектрална технология, съвместяваща термографското с разрешаваща способност 160х120 пиксела и видео изображение на контролирания обект с разрешаваща способност 640х480 пиксела, температурна чувствителност от 0,08К. Това позволява прецизното насочване на камерата към обекта на измерване. Използува се за температури от -20 до 1500 ºС ( разделени на 4 диапазона). Спектралният диапазон е 7,5-13 μм, а честота на сканиране-128 Hz.

PI 400 - камера с разрешаваща способност 328х288 пиксела, температурна чувствителност от 0,08К. Използува се за измерване на температури от -20 до 1500 ºС ( разделени на 4 диапазона). Спектралният диапазон е 7,5-13 μм, а честота на сканиране-80 Hz.

PI450-камера с разрешаваща способност 328х288 пиксела, температурна чувствителност от 0,04К. Останалите данни са като на  PI 400.

PI450G7-камера, с разрешаваща способност 328х288 пиксела исъс спектрален диапазон от 7,9 μм. Предназначена е за измерване на температура на стъкло. . Използува се за температури от 200 до 1500 ºС. Температурна чувствителност е 130mK, а честотата на сканиране е 80/27 Hz.

PI640- камера, със спектрален диапазон от 7,5-13 μм, и VGA разрешаваща способност на сензора (640х480) пиксела. Използува се за температури от -20 до 900 ºС, разделени в 3 диапазона. Температурната чувствителност е 75mK. Честота на сканиране е 32 Hz.

PI 1м - камера със спектрален диапазон от 0,92-1,1 μм, специално предназначена за измерване на температура на метали в диапазона 450-1800 ºС. Сензорът е с разрешаваща способност 764х480 пиксела  (при честота на сканиране е 32 Hz), 382х288 пиксела (при 80 Hz) и  72х56 пиксела (при 1 КHz) Температурна чувствителност е ˂ 1K(700 ºС) и ˂ 2K(1000 ºС).

Xi 80 и Xi400 са нови продукти, предлагащи опростена и по-евтина алтернатива на термокамерите PI xxx. Инфрачервената матрица е 80х80 пиксела за Xi80 и 382х288 пиксела за Xi400. Изходът е 4-20мА. Интерфейсът е USB2 Ethernet 100Mbit/s. Към камерите могат да се свързват до 3 разширителни модула PIF с по 3 аналогови изхода и 3 аналогови/цифрови входа. 

Като допълнителни принадлежности за камерите OPTRIS PI се предлагат предпазни кожуси с въздушно и водно охлаждане; интерфейсен модул (PIF) за по-удобно свързване на кабелите;

  • мини компютър NetBox V2 за камери PI160-1M с 2хUSB 2.0 +1USB 3.0 порта, VGA видео изход, Gigabit Ethernet, 16GB SSD, micro SDHC/XC карта – 2TB/ 32 GB RAM-2GB хардуерен и софтуерен Watchdog таймер, Windows XP professional, тегло-само 385 грама
  •  преносим мини компютър с 2хUSB2 +1xMini USB2 порта, TV изход, Gigabit Ethernet, 16GB SSD, micro SDHC карта – до 32 GB, DDR2 RAM-2GB и Windows XP professional и в комплект с камера 382х288 пиксела, 7,5-13 μм и работна температура от -20 до +900 ºС.